Chủ tịch: Tạ Quang Hùng

CEO: Thân Thị Thúy

Ngành nghề: Bán buôn, sản xuất sản phẩm từ plastic

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K99

Xem chi tiết