Giám đốc: Lê Hoàng Bảo

Ngành nghề: Thiết bị chiếu sáng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Đặng Quốc Công

Ngành nghề: Sản xuất và thương mại

Thị Trường: Miền trung

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Khưu Tu Thanh

Ngành nghề: Sản xuất màng nhựa HDPE

Thị Trường: Đông Nam Bộ

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Phan Đức Tho

Ngành nghề: Sản xuất trục in ống đồng

Thị Trường: Miền Bắc, Miền Trung

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Phạm Xuân Bách

Ngành nghề: Thang máy

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Sơn Kiên

Ngành nghề: Cung cấp giải pháp, thiết bị tự động hoá trọn bộ cho nhà máy sản xuất Giấy

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Giáp

Ngành nghề : Bao bì carton

Thị Trường: Miền bắc

Khoá học: K95

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Xuân Định

Ngành nghề : Sơn nước

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Ngọc Khánh

Ngành nghề : Bao bì công nghiệp

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vương Bảo Quốc

Ngành nghề: Gia công dây ràng

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K59

Xem chi tiết

Giám Đốc : Hoàng Văn Kiên

Ngành nghề : Sản xuất bao bì từ plastic

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K59

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Hữu Long

Ngành nghề : Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn quét tương tư, sản xuất mực in và ma tít

Thị Trường : Toàn quốc 

Khoá học : K75

Xem chi tiết

Giám Đốc : Mai Xuân Kiên

Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm từ plastic

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K54

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lưu Thị Quỳnh Trang

Ngành nghề : Sản xuất kim loại màu và kim loại quý

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K77

Xem chi tiết

Giám Đốc : Huỳnh Quốc Hưng

Ngành nghề : Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K59

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thành Thái

Ngành nghề : Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

Thị Trường : Toàn quốc, Quốc tế, Thái Lan, Malaysia

Khoá học : K58

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Kim Trường

Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm từ plastic

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K12

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Văn Thành

Ngành nghề: Sản xuất bao bì

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thế Vĩnh

Ngành nghề : Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Lực

Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm gốm sứ

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Thị Kinh Oanh

Ngành nghề : Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa

Thị Trường : Toàn Quốc, QT (Úc, Mỹ, Anh, Malaysia,..)

Khoá học : K3

Xem chi tiết

Giám đốc: HOÀNG VĂN KIÊN

Ngành nghề: Bao bì nhựa, bao bì giấy

Thị trường: Toàn quốc

Khóa học: K35, K52, K71

Xem chi tiết