Giám đốc vận hành: Đào Đức Long

Ngành nghề: sản xuất hàng tiêu dùng

Thị Trường: Úc, Hoa Kỳ

Khoá học: K100

Xem chi tiết