CEO: Nguyễn Thị Bình

Ngành nghề: Sản xuất đồ gỗ, các sản phẩm từ gỗ

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K102

Xem chi tiết

Giám Đốc : Ngô Thế Công

Ngành nghề : Sản xuất sản phẩm nội thất

Thị Trường: Thành Phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Thanh Huy

Ngành nghề : Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật

Thị Trường : Toàn quốc 

Khoá học : K75

Xem chi tiết

Giám Đốc : Kim Đặng Hoàng Sơn

Ngành nghề: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K54

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Tuấn Nam

Ngành nghề : Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Công Lâm

Ngành nghề : Buôn bán vật liệu xây dựng, buôn bán gỗ và xuất khẩu gỗ

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K20

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đỗ Văn Biên

Ngành nghề : Sản xuất các sản phẩm từ gỗ

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K17

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Thanh Tuấn

Ngành nghề: Sản xuất, buôn bán gỗ cây, gỗ chế biến

Thị Trường: Toàn quốc , Quốc tế

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc: Ngô Thế Công

Ngành nghề: Thiết kế nội thất, đồ gỗ nội thất

Thị Trường: Toàn quốc, Mỹ, Úc

Khoá học: K82

Xem chi tiết