Giám đốc: Nguyễn Thị Thuý

Ngành nghề: Nước mắm, mắm tôm, mắm 

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Hồ Thu Thủy

Ngành nghề: Phụ gia thực phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Võ Đức Thế

Ngành nghề : Nông sản

Thị Trường: Cả nước

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Võ Minh Phương

Ngành nghề : Thực phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Thơm

Ngành nghề : Gia vị

Thị Trường: Bắc Ninh

Khoá học: K81

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Kim Thoa

Ngành nghề : Nem chua rán, Phomai que, Khoai tây chiên, Khoai tây lắc

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Văn Quân

Ngành nghề : Dịch vụ, buôn bán thực phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Võ Văn Viễn

Ngành nghề : Thực phẩm, ẩm thực

Thị Trường: Thành Phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Công Vương

Ngành nghề : Nông nghiệp, Thực phẩm

Thị Trường: Gia Lai

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Huỳnh Đức Sol

Ngành nghề : Sản xuất các loại bánh từ bột

Thị Trường : Đà Nẵng

Khoá học : K61

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Bảo Phán

Ngành nghề : Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết

Giám Đốc : Mạc Thị Thanh Bình

Ngành nghề : Bán buôn, xuất nhập khẩu tổ yến nuôi

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K54

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Việt Dũng

Ngành nghề : Bán buôn thực phẩm đông lạnh

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K54

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thái Ninh

Ngành nghề : Sản xuất trà sạch Thái Nguyên

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K10

Xem chi tiết

Giám Đốc: Đinh Thị Hiền

Ngành nghề: Sản xuất thực phẩm

Thị Trường: Thái Nguyên, Quảng Ninh

Khoá học: K16

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Hữu Tường

Ngành nghề : Bán buôn thực phẩm

Thị Trường : Toàn Quốc

Khoá học : K1

Xem chi tiết