CEO: Trần Văn Nhơn

Ngành nghề: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết

CEO: Trần Thị Cẩm Tiên

Ngành nghề: Sản xuất các cấu kiện kim loại

Thị Trường: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Ninh Bình, Hải Phòng

Khoá học: K105

Xem chi tiết