CEO: Phạm Hoàng Yến

Ngành nghề: Sản xuất, phân phối hơi nước, nước nóng, điều hoà không khí và sản xuất nước đá

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K94

Xem chi tiết