Giám Đốc : Phạm Minh Sang

Ngành nghề: Bán buôn nông lâm sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K77

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Thành Thắng

Ngành nghề: Nông sản

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc: PHẠM NGỌC LĨNH

Ngành nghề: Nông sản, dầu ăn nguyên chất

Thị Trường: Toàn quốc

 

Xem chi tiết