CEO: Kim Minh Đức

Ngành nghề: Hóa Chất – Sản Xuất, Nhập Khẩu Và Phân Phối Hóa Chất

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K99

Xem chi tiết