CEO: Nguyễn Cao Cường

Ngành nghề: Lập trình máy vi tính

Thị Trường: Toàn cầu

Khoá học: K91

Xem chi tiết

CEO: Vũ Tiến Lâm

Ngành nghề: Lập trình máy vi tính

Thị Trường: Hoa Kỳ

Khoá học: K99

Xem chi tiết