CEO: Nguyễn Ngọc Huy

Ngành nghề: Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí; Lắp đặt hệ thống xây dựng khác

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K100

Xem chi tiết