Giám Đốc : Phạm Minh Sang

Ngành nghề: Bán buôn nông lâm sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K77

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Quang Minh

Ngành nghề : Buôn bán Sâm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K81

Xem chi tiết