Founder : Nguyễn Lê Khoa

Ngành nghề: Làm đẹp

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K105

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thị Tình

Ngành nghề: Y tế sức khỏe làm đẹp

Thị Trường: Hồ Chí Minh

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Trần Thuỳ Chi

Ngành nghề: Spa

Thị Trường: Hà Nội 

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Đỗ Văn Cường

Ngành nghề: Mỹ phẩm tóc

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thị Uyên

Ngành nghề : Mỹ phẩm

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám đốc: Đỗ Thị Ngoan

Ngành nghề : Thẩm mỹ 

Thị Trường: Hải Dương

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thị Phương

Ngành nghề : Dược mỹ phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85, K91

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Duân

Ngành nghề : Dược mỹ phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Hiền

Ngành nghề : Thẩm mỹ

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K81

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Ngọc Sơn

Ngành nghề : Bán lẻ phụ kiện nail mi

Thị Trường: Nghệ An, Hà Tĩnh

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Khánh Yến

Ngành nghề : Thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K81

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Thị Ngát

Ngành nghề : Xăm hình nghệ thuật

Thị Trường: Hải Phòng

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Duy Thị Xuyến

Ngành nghề : Triệt lông, Chăm sóc da

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Đình Thọ

Ngành nghề : Dược mỹ phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Chủ tịch HĐQT : Thang Trọng Tuyến

Ngành nghề : Mỹ phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Tiến Bách

Ngành nghề: Cung cấp sản phẩm tinh dầu thơm, máy lọc không khí

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K57

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Quang Dũng

Ngành nghề : Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K70

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nhân Ngọc Thắng

Ngành nghề : Thẩm mỹ viện

Thị Trường  : Hà Nội

Khoá học : K75

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Hà Quang

Ngành nghề : Sản xuất mỹ phẩm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K21

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đỗ Thị Tuyền

Ngành nghề : Dịch vụ tư vấn, chăm sóc sắc đẹp

Thị Trường : Thái Bình 

Khoá học : K52

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Quang Sơn

Ngành nghề : Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân Thẩm mỹ viện

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K77

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Hồng Thưởng

Ngành nghề : Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K48

Xem chi tiết

Giám Đốc : Hoàng Thị Minh Liên

Ngành nghề : Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự

Thị Trường : TP Hồ Chí Minh

Khoá học : K59

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Nhung

Ngành nghề : Bán buôn thực phẩm chức năng , mỹ phẩm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K20

Xem chi tiết

Giám Đốc : Ngô Thị Hằng

Ngành nghề : Bán buôn mỹ phẩm, thảo dược

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K15

Xem chi tiết

Giám Đốc: Trần Thị Diễm Hương

Ngành nghề: Mỹ phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K8

Xem chi tiết