Nhân viên kinh doanh: Vũ Bá Hiên

Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản, Kinh doanh dược

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K99

Xem chi tiết

Chủ tịch: Nguyễn Thành Công

Ngành nghề: Kinh doanh dược

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K99

Xem chi tiết

Giám đốc: Đặng Ngọc Tuyết Trinh

Ngành nghề: Kinh doanh dược

Thị Trường: Miền nam

Khoá học: K99

Xem chi tiết