Nhân viên kinh doanh: Vũ Bá Hiên

Ngành nghề: Kinh doanh bất động sản, Kinh doanh dược

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K99

Xem chi tiết