Giám Đốc : Phạm Tiến Thương

Ngành nghề : Buôn bán máy móc, thiết bị phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K74

Xem chi tiết