CEO: Nguyễn Thị Minh Hằng

Ngành nghề: In ấn

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K108

Xem chi tiết