Giám đốc: Đăng Văn Hoàng

Ngành nghề: Hoạt động thương mại dịch vụ

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K108

Xem chi tiết

CEO: Nguyễn Thị Thanh Hoa

Ngành nghề: Hoạt động thương mại dịch vụ

Thị Trường: Đông Nam Á

Khoá học: K99

Xem chi tiết

Chủ tịch HĐQT: Trần Nam Chung

Giám đốc phát triển dự án: Nguyễn Thành Đạt

Ngành nghề: Hoạt động thương mại dịch vụ

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K99

Xem chi tiết