CEO: Nguyễn Viết Tây

Ngành nghề: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thuỳ Trang

Ngành nghề: Hoạt động thiết kế chuyên dụng

Thị Trường: TP Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết