CEO: Tồng Văn Đồng

Ngành nghề: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Thị Trường: Mỹ, Châu Âu, Úc, Canada

Khoá học: K105

Xem chi tiết

Giám đốc: Phạm Vĩnh Thắng

Ngành nghề: Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết