Giám đốc: Nguyễn Trọng Mạnh

Ngành nghề: Tư vấn Phong thủy

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Khải Hoàn

Ngành nghề: Đầu tư định cư Quốc tịch

Thị Trường: Hồ Chí Minh

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Thái Trương Quyền

Ngành nghề: Thi công lắp đặt hệ thống an ninh và mạng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thị Thuỳ Chinh

Ngành nghề: Dịch vụ Kế toán

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Phạm Công Hoằng

Ngành nghề: Dịch vụ Fulfillment

Thị Trường: Đông Nam Á

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Đào Xuân Ánh

Ngành nghề: Dịch thuật công chứng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám Đốc : Bùi Việt Tuấn

Ngành nghề : Dịch vụ diệt trừ mối, côn trùng

Thị Trường: Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Là

Ngành nghề : Tư vấn thuế

Thị Trường: Hà Nam

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Trường Giang

Ngành nghề: Dịch vụ chống thấm công trình xây dựng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K57

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Thế Anh

Ngành nghề : Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Thị Trường : Đắk Lắk

Khoá học : K50

Xem chi tiết