CEO: Hà Thị Thu Hiền

Ngành nghề: Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết