Giám Đốc : Lê Thị Lý

Ngành nghề : Buôn bán hoa

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Tường

Ngành nghề : Cảnh quan cây xanh

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Bá Hoà

Ngành nghề : Cung cấp hoa, Cây cảnh, Bon sai

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K21

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Tường

Ngành nghề : Hoạt động thiết kế kiến trúc cảnh quan cây xanh

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K79

Xem chi tiết

Giám Đố: ĐỖ TRUNG HIẾU

Ngành nghề: Hoa Tươi, Sự Kiện

Thị Trường: Ninh Bình

Khóa: K70

Xem chi tiết