Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hiển

Ngành nghề : Hóa chất

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám Đốc : Võ Quang Minh

Ngành nghề : Hoá chất, vật tư xét nghiệm

Thị Trường: Toàn Quốc

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Hà Quang

Ngành nghề : Sản xuất mỹ phẩm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K21

Xem chi tiết

Giám Đốc : Tăng Đình Phong

Ngành nghề : Mua bán vật tư hoá chất công nghiệp

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K77

Xem chi tiết

Giám Đốc : Mạc Thị Tuyết Lan

Ngành nghề : Bán buôn hoá chất

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Văn Quân

Ngành nghề : Buôn bán hoá chất công nghiệp, mặt hàng điện tử điện lạnh,hàng gia dụng

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K57

Xem chi tiết

Giám Đốc : Huỳnh Nhựt Trường

Ngành nghề : Sản xuất,bán buôn thuốc bảo vệ thực vật,phân bón

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K8

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Thành Công

Ngành nghề: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K68

Xem chi tiết