CEO: Lưu Vũ Hà Trung

Ngành nghề: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K103

Xem chi tiết