Giám Đốc : Đậu Văn Thành

Ngành nghề : Hàng gia dụng nhà bếp và xuất nhập khẩu 

Thị Trường: Toàn quốc, Quốc tế

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Văn Hiệp

Ngành nghề : Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K74

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Trung Kiên

Ngành nghề : Đồ dùng mẹ và bé

Thị Trường : Toàn quốc 

Khoá học : K75

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Đình Huân

Ngành nghề : Bán buôn đồ điện gia dụng

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K81

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Hữu Quang

Ngành nghề: Bán buôn đồ dùng cho gia đình

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trương Xuân Héc Quyn

Ngành nghề : Sản xuất Vali

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K4

Xem chi tiết