CEO: Phan Việt Thắng

Ngành nghề: May trang phục; Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K100

Xem chi tiết