Giám đốc điều hành: Đào Thị Thuỳ Linh

Ngành nghề: Giáo dục và Đào tạo

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K103

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Ngọc Anh

Ngành nghề: Giáo dục và đào tạo

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K103

Xem chi tiết

Giám đốc: Vũ Minh Hiếu

Ngành nghề: Đào tạo, marketing

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Xuân Thành

Ngành nghề: Giáo dục, F&B

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám đốc: Vương Việt Dũng

Ngành nghề : Đào tạo

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám đốc: Đỗ Thị Hường

Ngành nghề : Giáo dục

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Lan Phương

Ngành nghề : Giáo dục

Thị Trường: Đồng Nai

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám Đốc : Dương Văn Quang

Ngành nghề : Giaó dục

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Minh Hiếu

Ngành nghề : Đào tạo, Marketing

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Chung

Ngành nghề : Giáo dục

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Bá Trọng

Ngành nghề : Đào tạo tiếng Trung

Thị Trường: Thanh Hóa

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Võ Thị Hồng Nhật

Ngành nghề: Dịch vụ sinh trắc dấu vân tay

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K54

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Trần Nam Phương

Ngành nghề : Trung tâm ngoại ngữ

Thị Trường : Cần Thơ 

Khoá học : K77

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đỗ Thị Tuyền

Ngành nghề : Dịch vụ tư vấn, chăm sóc sắc đẹp

Thị Trường : Thái Bình 

Khoá học : K52

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Giang

Ngành nghề : Giáo dục

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K20

Xem chi tiết

Giám Đốc: Ngô Thị Bảo Trân

Ngành nghề: Đào tạo doanh nghiệp

Thị Trường: Hồ Chí Minh, Gia Lai

Khoá học: K16

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Thị Minh

Ngành nghề: Giáo dục

Thị Trường: Quy nhơn

Khoá học: K8

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Thanh Sơn

Ngành nghề : Giáo dục

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Đức Chinh

Ngành nghề : Giáo dục

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K57

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Hồng Kiên

Ngành nghề : Giáo dục văn hoá nghệ thuật

Thị Trường : Hà Nội 

Khoá học : K3

Xem chi tiết