CEO: Đỗ Văn Thành

Ngành nghề: Sản xuất hoá chất cơ bản. Sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K108

Xem chi tiết