Giám đốc: Nguyễn Thị Tình

Ngành nghề: Y tế sức khỏe làm đẹp

Thị Trường: Hồ Chí Minh

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Hà Thị Thu Hiền

Ngành nghề: Thiết bị ngành chăn nuôi thú y

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trương Thanh Sơn

Ngành nghề : Bán lẻ dược phẩm

Thị Trường : Miền nam

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Anh Vũ

Ngành nghề : Nuôi trồng đông trùng, hạ thảo

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nghiêm Tuấn Hải

Ngành nghề : Nhà thuốc

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K21

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đỗ Hữu Tuyển

Ngành nghề : Mua bán trang thiết bị , vật tư tiêu hao trong ngành y tế

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Sanh

Ngành nghề : Hoạt động y tế, Bệnh viện

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K20

Xem chi tiết

Giám Đốc: Lê Hồng Trung

Ngành nghề: Bệnh viện

Thị Trường: Vĩnh Phúc

Khoá học: K20

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Thị Đắt

Ngành nghề : Bán buôn máy móc phòng thí nghiệm, trang thiết bị y tế

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K19

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Bá Toàn

Ngành nghề : Kinh doanh thiết bị điện, mua bán thiết bị y tế, thiết bị khoa học kĩ thuật

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K10

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Hữu Tường

Ngành nghề : Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

Thị Trường : Toàn Quốc

Khoá học : K1

Xem chi tiết