Giám đốc: Lê Thị Thanh Thủy

Ngành nghề: Du lịch & Vận tải

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám đốc: Bùi Quốc Đại

Ngành nghề : Du lịch

Thị Trường: Du lịch đón khách nói tiếng Nga

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trịnh Thị Xuân Thu

Ngành nghề : Du lịch và nghỉ dưỡng

Thị Trường: Lâm Đồng

Khoá học: K89, K94

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Thị Thanh Thuỷ

Ngành nghề : Du Lịch và Vận Tải

Thị Trường: Hồ Chí Minh, Đak Lak, Bình Dương

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Đình Bình

Ngành nghề : Khách sạn

Thị Trường : Đà Nẵng

Khoá học : K4

Xem chi tiết

Giám Đốc: PHẠM QUANG HẬU

Ngành nghề: Du Lích

Thị Trường:Phú Quốc, Kiên Giang

Khóa: K46

Xem chi tiết

Giám đốc: TRẦN MINH HƯNG

Ngành nghề: Du lịch Sinh thái

Thị trường: Đông Anh, Hà Nội

Khóa học: K57

 

 

Xem chi tiết