Giám Đốc : Nguyễn Đình Thành

Ngành nghề : Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt

Thị Trường : Đà Nẵng, Miền Trung 

Khoá học : K48

Xem chi tiết

Giám Đốc : Dương Thu Huyền

Ngành nghề : Vệ sinh chung nhà cửa

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K79

Xem chi tiết