Giám đốc: Mai Phương

Ngành nghề: Logictics

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Thị Thanh Thuỷ

Ngành nghề : Du Lịch và Vận Tải

Thị Trường: Hồ Chí Minh, Đak Lak, Bình Dương

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Chung

Ngành nghề : Cho thuê xe có động cơ

Thị Trường : Thanh Hoá

Khoá học : K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Thị Bảo Xuyên

Ngành nghề : Dịch vụ liên quan đến vận tải

Thị Trường : Toàn quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Châu Mỹ, Châu Âu

Khoá học : K59

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Phước Lộc

Ngành nghề : Hải quan, dịch vụ hải quan

Thị Trường : Quốc tế, Toàn quốc

Khoá học : K3

Xem chi tiết

Giám đốc: HOÀNG CAO THẾ

Ngành nghề: Vận tải hàng hóa đa phương thức

Thị trường: Toàn Quốc

Khóa học: K70

 

Xem chi tiết