CEO: Lương Thị Xuân

Ngành nghề: Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự

Thị Trường: Đắk Nông

Khoá học: K94

Xem chi tiết