Giám đốc: Lê Thị Thu Hoài

Ngành nghề : Dịch vụ hàng hải

Thị Trường: Quảng Ninh

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Thị Thu Hoài

Ngành nghề : Dịch vụ hàng hải

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đặng Trung Thành

Ngành nghề: Đóng tàu, Sửa chữa và kinh doanh dịch vụ

Thị Trường: Hồ Chí Minh , Bà Rịa – Vũng Tàu 

Khoá học: K62

Xem chi tiết