Giám Đốc : Bùi Xuân Đức

Ngành nghề : Dịch vụ bảo vệ

Thị Trường: Thành phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Phạm Thành Trung

Ngành nghề : Dịch vụ bảo vệ

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K15

Xem chi tiết