Giám đốc: Nguyễn Đình Khoa

Ngành nghề: Dịch vụ ăn uống

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Xuân Thành

Ngành nghề: Giáo dục, F&B

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám đốc: Ninh Quốc Cường

Ngành nghề : Quán nhậu

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K83, K104

Xem chi tiết

Giám Đốc : Ninh Quốc Cường

Ngành nghề : Quán Nhậu

Thị Trường : Thành Phố Hồ Chí Minh

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám Đốc : Bùi Văn Ý

Ngành nghề : Suất ăn công nghiệp

Thị Trường: Miền Bắc

Khoá học: K81

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lưu Thị Quỳnh Thư

Ngành nghề : Dịch vụ nhà hàng ăn uống

Thị Trường : TP Hồ Chí Minh 

Khoá học : K77

Xem chi tiết

Giám Đốc: Bùi Văn Ý

Ngành nghề: Dịch vụ ăn uống

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K81

Xem chi tiết

Giám Đốc: Lâm Văn Tài

Ngành nghề: Nhà hàng, dịch vụ ăn uống

Thị Trường: Hải Phòng

Khoá học: K68

Xem chi tiết

Giám đốc: DO VAN VONG

Ngành nghề: Fast Food, Pizza

Thị trường: Canada

 

Xem chi tiết

Giám đốc : Bạch Công Thắng

Ngành nghề : Nhà Hàng

Thị trường : Hà Nội

Khóa học : K75

Xem chi tiết