Giám Đốc : Phạm Thị Thu Hải

Ngành nghề : Sản xuất âm thanh

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Quốc Văn

Ngành nghề : Dịch vụ âm thanh ánh sáng 

Thị Trường: Toàn quốc 

Khoá học: K67

Xem chi tiết