Giám đốc: Trần Quốc Diễn

Ngành nghề : Ứng dụng xem Quy Hoạch toàn quốc

Thị Trường: 63 Tỉnh thành

Khoá học: K83, K94

Xem chi tiết

Giám Đốc : Bùi Đức Tú

Ngành nghề : Công nghệ thông tin, viễn thông

Thị Trường: Toàn Quốc

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Văn Hảo

Ngành nghề : Phần mềm

Thị Trường: Toàn Quốc

Khoá học: K79

Xem chi tiết

Giám Đốc : Đỗ Vương Phong

Ngành nghề: Thiết kế, gia công, sản xuất các loại phần mềm tin học

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K59

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trịnh Anh Tú

Ngành nghề : Hoạt động tài chính khác

Thị Trường : Toàn quốc 

Khoá học : K75

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Quốc Việt

Ngành nghề: Công nghệ thông tin

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K67

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Xuân Đức

Ngành nghề : Lập trình máy vi tính

Thị Trường : Toàn quốc, Nhật Bản

Khoá học : K22

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Phương Nam

Ngành nghề : Buôn bán máy vi tính, thiết bị ngoại vi,phần mềm

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K72

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Cường

Ngành nghề : Lập trình máy tính

Thị Trường : Hà Nội 

Khoá học : K51

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Quốc việt

Ngành nghề : Bán buôn Máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm

Thị Trường : Hà Nội

Khoá học : K20

Xem chi tiết

Giám Đốc : Lê Văn Nghĩa

Ngành nghề : Xuất bản phần mềm

Thị Trường : Toàn quốc, Nhật Bản

Khoá học : K18

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Văn Khoa

Ngành nghề : Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K22

Xem chi tiết

Giám Đốc: Lê Hồng Phong

Ngành nghề: Công nghệ số

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K56

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Quang Trường

Ngành nghề: Gia công phần mềm

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K9

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Hữu Hiệp

Ngành nghề: Phần mềm Quản trị doanh nghiệp

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K18

Xem chi tiết

Giám đốc : Nguyễn Hữu Hiệp

Ngành nghề : Phần mềm Quản trị doanh nghiệp dưới dạng dịch vụ (SAAS), chuyên sâu cho lĩnh vực xây dựng

Thị trường : Toàn Quốc

Khóa học : K18

 

Xem chi tiết

Giám đốc: NGUYỄN TUẤN DUẨN

Ngành nghề: Công nghệ GPS

Thị trường: Toàn quốc

Khóa học: K70

Xem chi tiết