CEO: Trần Minh Trí

Ngành nghề: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K105

Xem chi tiết

Giám đốc: Phạm Văn Hoàng

Ngành nghề: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Thị Trường: Đồng bằng sông Hồng

Khoá học: K99

Xem chi tiết