Giám Đốc : Trần Công Tuấn

Ngành nghề : Thủy sản đông lạnh

Thị Trường : Quốc Tế

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Đức Anh

Ngành nghề : Thủy hải sản đông lạnh

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Trần Văn Trường

Ngành nghề : Bán buôn thực phẩm

Thị Trường : Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội

Khoá học : K19

Xem chi tiết

Giám Đốc: Nguyễn Đức Anh

Ngành nghề: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K82

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Rí

Ngành nghề : Thuỷ sản

Thị Trường : Toàn quốc

Khoá học : K8

Xem chi tiết

Giám Đốc: Ngô Văn Tuấn

Ngành nghề: Sản xuất cá biển giống, và nuôi trồng thủy sản biển

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K74

Xem chi tiết

Giám đốc: Ngô Văn Tuấn

Ngành nghề : Sản xuất cá biển giống, và nuôi trồng thủy sản biển

Thị trường : Toàn Quốc

Khóa học : K74

 

Xem chi tiết