CEO: Nguyễn Thị Bình

Ngành nghề: Sản xuất đồ gỗ, các sản phẩm từ gỗ

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K102

Xem chi tiết