Giám đốc: Phạm Văn Hoàng

Ngành nghề: Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản

Thị Trường: Đồng bằng sông Hồng

Khoá học: K99

Xem chi tiết