Giám đốc kinh doanh: Nguyễn Đức Tuân

Ngành nghề: Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Không bao gồm hoạt động đấu giá)

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K99

Xem chi tiết