CEO: Đỗ Xuân Tùng

Phó Giám Đốc: Tăng Thị Nết

Ngành nghề: Bán buôn thực phẩm

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Phó Giám Đốc : Đỗ Thị Hải

Ngành nghề: Bán buôn thực phẩm

Thị Trường: thành Phố Hồ Chí Minh Và Bình dương

Khoá học: K108

Xem chi tiết

Chủ cơ sở: Lê Kim Thoa

Ngành nghề: Bán buôn thực phẩm

Thị Trường: Hà Nội

Khoá học: K103

Xem chi tiết

Tổng Giám Đốc: Nguyễn Văn Xuân

Ngành nghề:

  • Kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
  • Bán buôn thực phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K101

Xem chi tiết

Chủ Cơ sở sản xuất kinh doanh: Ngô Thị Thảo Trang

Ngành nghề: Bán buôn thực phẩm

Thị Trường: Tây Ninh

Khoá học: K100

Xem chi tiết