Chủ cửa hàng: Phạm Tùng Lâm

Ngành nghề: Bán buôn gốm sứ

Thị Trường: Quảng Ninh

Khoá học: K99

Xem chi tiết