CEO: Trần Hữu Kiều

Ngành nghề: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Thị Trường: Bà Rịa – Vũng Tàu

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Duy Hạnh

Ngành nghề: Thiết bị văn phòng

Thị Trường: Vũng Tàu, Đồng Nai, Sài Gòn

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Duy Hạnh

Ngành nghề : Thiết bị an ninh, camera quan sát, nhà thông minh

Thị Trường: Vũng Tàu, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K89

Xem chi tiết