Giám đốc vận hành: Đào Đức Long

Ngành nghề: sản xuất hàng tiêu dùng

Thị Trường: Úc, Hoa Kỳ

Khoá học: K100

Xem chi tiết

Giám Đốc: Ngô Thế Công

Ngành nghề: Thiết kế nội thất, đồ gỗ nội thất

Thị Trường: Toàn quốc, Mỹ, Úc

Khoá học: K82

Xem chi tiết