Giám đốc: Nguyễn Đình Khoa

Ngành nghề: Dịch vụ ăn uống

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Trọng Mạnh

Ngành nghề: Tư vấn Phong thủy

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thuận Nghĩa

Ngành nghề: Thời trang

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Mai Phương

Ngành nghề: Logictics

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Lê Thị Trang

Ngành nghề: Vàng Bạc Đá Quý- Kim Cương

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Lê Hoàng Bảo

Ngành nghề: Thiết bị chiếu sáng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Phạm Thị Thu Hà

Ngành nghề: Xây dựng (Ép cọc kè biển, kè sông)

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Hà Thị Thu Hiền

Ngành nghề: Thiết bị ngành chăn nuôi thú y

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K94

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Văn

Ngành nghề: Thời trang trẻ em

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Thái Trương Quyền

Ngành nghề: Thi công lắp đặt hệ thống an ninh và mạng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Sơn Kiên

Ngành nghề: Cung cấp giải pháp, thiết bị tự động hoá trọn bộ cho nhà máy sản xuất Giấy

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Đào Xuân Ánh

Ngành nghề: Dịch thuật công chứng

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Hồ Thu Thủy

Ngành nghề: Phụ gia thực phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Xuân Thành

Ngành nghề: Giáo dục, F&B

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Trung Kiên

Ngành nghề: Máy ảnh& Máy quay

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Võ Đức Thế

Ngành nghề : Nông sản

Thị Trường: Cả nước

Khoá học: K89

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thị Uyên

Ngành nghề : Mỹ phẩm

Thị Trường: TP. Hồ Chí Minh

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám đốc: Vương Việt Dũng

Ngành nghề : Đào tạo

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám đốc: Trần Minh Phương

Ngành nghề : Cân điện tử

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Mạnh Hiển

Ngành nghề : Hóa chất

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K88

Xem chi tiết

Giám đốc: Nguyễn Thị Phương

Ngành nghề : Dược mỹ phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85, K91

Xem chi tiết

Giám đốc: Bùi Quốc Đại

Ngành nghề : Du lịch

Thị Trường: Du lịch đón khách nói tiếng Nga

Khoá học: K83

Xem chi tiết

Giám đốc: Trần Quốc Diễn

Ngành nghề : Ứng dụng xem Quy Hoạch toàn quốc

Thị Trường: 63 Tỉnh thành

Khoá học: K83, K94

Xem chi tiết

Giám Đốc : Nguyễn Văn Duân

Ngành nghề : Dược mỹ phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Dương Văn Quang

Ngành nghề : Giaó dục

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Võ Minh Phương

Ngành nghề : Thực phẩm

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Minh Hiếu

Ngành nghề : Đào tạo, Marketing

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K85

Xem chi tiết

Giám Đốc : Vũ Văn Quỳnh

Ngành nghề : Bất động sản, may mặc

Thị Trường: Toàn quốc

Khoá học: K81

Xem chi tiết