CEO: Nguyễn Cao Cường

Ngành nghề: Lập trình máy vi tính

Thị Trường: Toàn cầu

Khoá học: K91

Xem chi tiết

Founder & CEO: Nguyễn Duy Khánh

Ngành nghề: Sản Xuất, Xuất khẩu nước giải khát

Thị Trường: Toàn cầu

Khoá học: K108

Xem chi tiết